Kurser & Kompetens

Pris för texter: 600kr exkl moms à 2500 ord

Referensjobb

Före & Efter Sprängning
Hantering av dola
Rutiner, Mobila Krossar
Medicin, Handbok
Examensarbete, Vindkraft
Contentjobb, Casino
Tal 2015

Övriga texter kan vara bloggar, sociala medier, noveller biografier.

Bokhandlare
Tolino
OverDrive
Bibliothcia
Baker
Hoopla
Vivlio
Borrow Box
Smashwords
Scribd
Apple Books
Kobo Rakuten
Barnes&Noble

I bokhandlarna hittar du fler verk av Christine Djerf