Utbildningar & Kurser

Hälsa & Säkerhet på arbetsplatsen
Säkerhet & Hälsa i Skola
Ergonomi på Arbetsplatsen
IT, Säkerhet

Diplom i Grafisk Design, Journalism & Vad stora ledare gör

Harvard, Lagar & Moral
Diplom, Brittiska lagar
Lagar, den Brittiska Rättegången
Lagar & Rättssystemet
Psykologi, Minne & Kognition
Beteendepsykologi
HR, grunderna
Starta Företag
Diplom, Företagshantering
Ekonomi
ISO 9001
Ledarskap, Framgång & EU Procurement

Samhällsinsatser, diplom & certifikat

NATO Introduktion
Fairtrade Ambassadör

Volontär UN

Jag är nyligen inskriven på UN som volontär.

Basutbildning/kurs från bl a KTH (Matematik), Uppsala Universitet (Vindkraft), Umeå Universitet (Religion), Nordiska Tekniker (Digitalelektronik & Mikrodatorteknik) och Marie Cerderskiölds Högskola vård & omsorg snabbutbildning.

Varför Alison.com?

På Alison är det enkelt att från en dag till en annan fördjupa sina kunskaper i valfria ämnen.

Alison.com är mycket bra för kunskapsförstärkning när man redan är anställd!

Alison på Wikipedia

Alison är ackrediterad av CPD UK

Om CPD UK

Varför EDX.org

På Edx kan man studera väldigt avancerade ämnen kostnadsfritt och det finns inget betygssystem som hindrar från kunskapsförstärkning. Alla skolor på Edx samt kurser är globalt ackrediterade och högt ansedda. Behöver du ett fysiskt diplom/certifikat att visa upp, då motsvarar kostnaden vilken online utbildningskostnad som helst.

Här är 12-veckors Harvardkursen jag gick (certifikatet ovan). Nu kan du gå den också!

Varför Cambridge Intercontinental University?

CIU är en fullt ackrediterad skola som erbjuder främst cyber security utbildning.

Kostnaderna idag ligger runt 24 000 kr för ett säkerhetsdiplom och kurserna är väldigt bra!

Ackrediteringshistoria