Juridiska Dokument

Under följer riktiga fallstudier

Ex 1. Du befinner dig på en arbetsplats och är ansvarig för teknisk utveckling. Det har kommit dig till känna att en av företagets leverantörer av tjänster har utnyttjat företagsmobilen för eget bruk. Hen har missbrukat förtroendet och använt mobilen att ladda ned filer från “Dark Webb”. Vem är ansvarig för vad och hur löser man situationen?

Ex 2. Du har en pågående konflikt på arbetsplatsen där du blir “gaslighted” av kollegor. En dag kallar chefen in dig på kontoret och anklagar dig för något du inte gjort. Du misstänker direkt att det är dina kollegor. Vad göra när allt verkar peka på dig?

Juridiska dokument har främst tre användningsområden

  • Förebygga
  • Styrka
  • Binda (T ex Avtal)