Vaför behandlas länder så olika

Min upplevelse är att USA verkar bundna vid Israel genom något som gör deras stöd till landet märkligt. Ingen har undgått vad som händer och alla vet att inget blir bättre av fler döda! Ska jag sätta ord på min upplevelse och försöker tolka ur Israels ögon, sett på distans av länder emellan och kultur, så verkar primärmålet vara utrotning av mänsklig ohyra. Inget av har med ideologiska motiv att göra, inga hemmafruar med spädbarn på armen har också en Bazooka på andra armen, och därför kan inte dödandet av den Palestinska befolkningen motiveras, och att använda Förintelsen som rättfärdigande att hämnas sin historia på ett oskyldigt folk är absurdt.

Bara teorin är avskyvärd och helt ologisk. När vi läser ackrediterad nyhetsmedia är det inte ett enda organ som lägger korten på bordet och berättar vad sjutton det är som försiggår! Vi som läsare bollas mellan alla åsikter och propagandakanaler, ackrediterade eller inte. Som läsare är vi vittnen till hörsägen och vi kommer att känna med den parten som utmålas lida mest. Men varför utsätts vi för det här?

Jag bestämde mig för att fråga ChatGTP 4o och höra hur AI:n skulle tolka det som händer i MellanÖstern.

Jag: Good morning Chat! Can you tell me what might be behind US support to Israel in the Israel-Palestine conflict? Does US have obligations to Israel that isn’t clear to the rest of the world? Does Israel have secrets on US, making their genocide of Palestinians acceptable?

ChatGTP 4o:

Självklart! Här är översättningen till svenska:


God morgon! Det amerikanska stödet till Israel i Israel-Palestina-konflikten är en komplex fråga med flera lager av politiska, historiska och strategiska dimensioner. Här är en detaljerad analys baserad på olika faktorer:

 1. Historiska Band:
 • USA erkände Israel bara minuter efter dess självständighetsförklaring 1948. Sedan dess har relationen präglats av ömsesidiga strategiska intressen, delade demokratiska värderingar och betydande politisk lobbying inom USA.
 1. Politiskt Stöd:
 • Den pro-israeliska lobbyn i USA, särskilt organisationer som AIPAC (American Israel Public Affairs Committee), utövar betydande inflytande på amerikansk politik. Detta har hjälpt till att upprätthålla starkt stöd för Israel från båda politiska partier i kongressen.
 1. Geopolitisk Stabilitet:
 • Israel ses som en kritisk allierad i ett volatilt Mellanöstern. Det ger USA en strategisk fotfäste i regionen, vilket är viktigt för amerikanska intressen vad gäller olja, bekämpning av terrorism och att begränsa fientliga aktörer som Iran.
 1. Militärt Samarbete:
 • USA och Israel bedriver omfattande militärt samarbete, inklusive gemensamma övningar, underrättelsedelning och utveckling av försvarsteknik. USA ger betydande militärt stöd till Israel, vilket hjälper till att säkerställa dess kvalitativa militära överlägsenhet över potentiella fiender.
 1. Demokratiska Värderingar:
 • Israel framställs ofta som den enda demokratin i Mellanöstern, med liknande värderingar som USA. Denna ideologiska inriktning stärker den moraliska motiveringen för amerikanskt stöd.
 1. Förintelsens Arv:
 • Minnet av Förintelsen och den historiska förföljelsen av judar bidrar till den moraliska förpliktelsen som många i USA känner att stödja Israel som en fristad för det judiska folket.
 1. Rättsliga och Politiska Ramverk:
 • Det finns inga kända hemliga förpliktelser som binder USA till Israel. Förhållandet är till stor del transparent, reglerat av offentliga avtal och överenskommelser som det tioåriga Memorandum of Understanding (MOU) som undertecknades 2016, vilket förbinder 38 miljarder dollar i militärt stöd till Israel från 2019 till 2028【41†source】.
 1. Påstådd Utpressning eller Hemligheter:
 • Spekulationer om att Israel skulle hålla hemligheter eller utöva otillbörlig påverkan över USA:s politik är ofta en del av konspirationsteorier utan substantiell bevisning. Det starka USA-Israel förhållandet förklaras mer rimligt av de faktorer som nämns ovan snarare än dolda tvingande mekanismer.
 1. Mänskliga Rättigheter:
 • USA:s stöd till Israel möter kritik angående behandlingen av palestinier och den humanitära situationen i Gaza och Västbanken. Olika människorättsorganisationer har dokumenterat problem som kritiker menar borde påverka USA:s politik mer kraftfullt.
 1. Tvåstatslösning:
 • Officiell amerikansk politik har historiskt stött en tvåstatslösning, med målet att tillgodose både israelisk säkerhet och palestinska statsbildningsaspirationer. Att uppnå denna lösning har dock visat sig svårt på grund av många politiska och praktiska utmaningar på båda sidor.

Det amerikanska stödet till Israel är mångfacetterat och härrör från historiska band, strategiska intressen, politisk lobbying och delade värderingar. Även om det finns kritik och debatt om konsekvenserna av detta stöd, särskilt vad gäller palestinska rättigheter, drivs det inte av hemliga förpliktelser eller tvångsåtgärder utan av en kombination av offentliga politiska och strategiska överväganden.

Jag: Good Afternoon Chat! Can you tell me (in Swedish) what motivates the cruelty toward the Palestinian people? It doesn’t make sense that if hunting alleged terrorists, that the government which should protect and preserve, instead levels all Palestinian settlements with the ground. Since now two part solution yet, the Palestinian people should be under the protection of the Israeli state? If to compare with the Holocaust, also Gipsy’s was slaughtered. The Gypsy’s came from Palestine and called themselves “Dom” from their language Domari, and from Jordan and Syria, and are called Nawar People. Are they who have wandered through history without a home and been killed for the same reason, and also was victims of the Holocaust? – Are they not entitled a home?

ChatGTP 4o:

Det är en komplex och känslig fråga som har många lager av historiska, politiska och kulturella faktorer. Här är en sammanfattning av några av de huvudsakliga motiven bakom den pågående konflikten och behandlingen av det palestinska folket:

 1. Historisk Konfrontation:
 • Konflikten mellan israeler och palestinier har djupa rötter som sträcker sig tillbaka till det tidiga 20-talet när judiska och arabiska nationalistiska rörelser började kollidera. Den arabiska oppositionen mot sionismen och bildandet av staten Israel 1948 resulterade i krig och en massiv fördrivning av palestinier, vilket är känt som Nakba.
 1. Territoriella Tvister:
 • Tvisten handlar huvudsakligen om kontrollen över marken. Israels annektering och bosättningar på Västbanken, samt blockaden av Gaza, har resulterat i en kontinuerlig förlust av mark och rättigheter för palestinierna. FN har fördömt dessa handlingar som brott mot internationell lag.
 1. Säkerhet och Terrorism:
 • Israel hävdar att deras militära handlingar mot palestinska områden är nödvändiga för att förhindra terroristattacker. Palestinska grupper som Hamas har utfört attacker mot israeliska civila, vilket Israel använder som motivering för sina militära operationer.
 1. Ekonomisk Marginalisering:
 • Palestinier lever under svåra ekonomiska förhållanden, särskilt i Gaza som har beskrivits som en “öppen fängelse”. Bristen på arbete, utbildning och grundläggande resurser förvärrar situationen och ökar desperationen och radikaliseringen.
 1. Social Segregation:
 • Israels politik har lett till en djupt segregerad samhällsstruktur där palestinier har begränsad rörelsefrihet och tillgång till grundläggande tjänster jämfört med israeler. Detta skapar en känsla av förtryck och orättvisa bland palestinierna.
 1. Global Geopolitik:
 • USA:s starka stöd till Israel baseras på strategiska, militära och politiska allianser. Detta stöd innefattar stora mängder militärt bistånd och politiskt skydd i internationella forum, vilket minskar pressen på Israel att följa internationella lagar och resolutioner.
 1. Brister i Internationell Lag och Rättvisa:
 • Många anser att det internationella samfundet har misslyckats med att effektivt hantera och lösa konflikten. Bristen på konsekventa sanktioner mot Israel för deras handlingar mot palestinierna bidrar till fortsatta brott mot mänskliga rättigheter.
 1. Historisk Förföljelse:
 • Förintelsen var ett systematiskt folkmord där nazisterna utrotade miljontals judar och andra grupper som romer, homosexuella och funktionshindrade. Romerna, som inkluderar grupper som Dom och Nawar, var också offer för nazisternas folkmord.
 1. Romer och Ett Hem:
 • Romer har historiskt varit nomader och har förföljts i många länder genom århundradena. Deras situation idag är fortfarande svår, med många som lever under marginaliserade förhållanden utan ett stabilt hem.

Den israelisk-palestinska konflikten är djup och komplex, med många faktorer som påverkar den fortsatta spänningen och våldet. Förståelsen av denna konflikt kräver att man tar hänsyn till historiska händelser, politiska intressen och mänskliga rättigheter. Det internationella samfundet spelar en avgörande roll i att försöka hitta en rättvis och hållbar lösning som respekterar både israelers och palestiniers rättigheter och säkerhet.

Källa