Lambertz vs SVT – var det rätt?

Lambertz vs SVT – var det rätt?

Last Updated on: 24th mars 2021, 02:51 e m

Jag tycker att hans spörsmål i saken var rätt att publicera och det saknas fog att klippa bort känsliga delar. Orsaken är att Lambertz själv hade bett om publiciteten. Min personliga åsikt är att han saknar förståelse för vidden av sitt agerande och att sitta som anklagad själv skrämde honom. Det säger mer om vårt rättsväsende än om själva händelsen.

I stort sett betyder allt ståhej runtomkring, att en inflytelserik person har större möjlighet att freda sig än någon utan status i samhället. Hans utsago i presskonferensen målar upp en väldigt ensidig syn på makttillhörighet och möjligheter att få tala fritt genom media.

Han kommer troligtvis att åtalas för ärekränkning, förtal, offentlig åsiktspåverkan mot enskild och det sista…öh vad heter det? Mmm…lagen är en av de äldsta eh… anstiftan till… jag har det på tungan…anstiftan till utfrysning ur samhället genom spridande av ”skvaller” som nödvändig information, vad sjutton heter lagen?

På grund av sitt yttrande i presskonferensen kommer Lambertz fällas ändå! Den informationen jag har fått i min mail från specifika tidningar, offentliggör en psykiatrisk sjukhushistoria som borde ligga under sekretess. Det betyder att all släppt information om kvinnans bakgrund kommer från en källa nära henne samt att de specifika datumena är läckt information.

Nils Funcke (yttrandefrihetsexpert) gick i SVT mot bättre vetande och bad dem begränsa Lambertz tal, vilket tyder på att han vill hjälpa Lambertz att skademinimera och Charlotta Friborg (ansvarig utgivare SVT-nyheter) svarar osäkert men medhållande att talet borde ha klippts. Men om talet Lambertz höll klipps, då strider det mot yttrandefriheten, samt att Lambertz skyddas från åtal av media, vilket innebär ställningstagande!

Lambertz nuppade en full kvinna som inte fattade bättre, som efteråt kände sig äcklad och våldtagen. Hon anmäler honom för våldtäkt, vilket han inte höll med om och polisanmälan leder inte till åtal. Här borde det ha slutat! Istället blir Lambertz så rädd att han innan det ens leder till åtal, delger pressen sitt foto och oskuld. Jag finner det utan tvivel att Lambertz skulle ha friats från misstanke ändå.

När han senare håller presskonferens attackeras kvinnan personligen som aldrig fått svara för sig själv och görs till ett publikt spe. Nu är vi inne på något helt annat än en handling Lambertz var ytterst delaktig i. Det är självklart av intresse för massan att all information kommer fram. Det betyder även att lammet själv har möjliggjort att åtalspunkten ”våldtäkt” återaktualiseras och vinner laga kraft!

Han satte sig själv i den här soppan och nu blir det svårt att bortförklara sig!

https://sverigesradio.se/artikel/kritik-mot-sandning-av-goran-lambertz-presskonferens

/Christine

Leave a reply