PRISER & KONTAKT

image_pdfLadda ner artikeln istället!image_printSkriv ut!
Christine Djerf

I den här artikeln tar jag utdrag ur min dagbok och testar den mot ChatGTP och CoPilot. Copilot har väldigt begränsad kommunikation, därav det korta svaret.

Min avsikt med kategorin Pseudovetenskap eller Alternativ Vetenskap är att brainstorma mot AI:n. I det här fallet får man känslan av att AI:n inte vill vara logisk och räkna ut resultat, snarare hänvisande och anonym. Men klokheten går inte att ta misste på!


Ur Dagboken:

“År 2003 fick jag SARS i Grekland. I november 2019 fick jag Covid-19. Även om de två virusen är länkade genom sitt RNA, påverkade de mig på olika sätt. SARS började som en förkylning, gav mig en vansinnigt hög feber, hallucinationer och andningsproblem i veckor. Det slutade hemma i Sverige när jag överdoserade på mina barns Bricanyl.

År 2019 utvecklades det på ett helt annat sätt. Det började med en enkel förkylning från ingenstans som slutade, och sedan återkom med starkare kraft. Andra gången slutade det med att jag skrev ett testamente på Facebook och tänkte – i natt kommer jag att dö! Det påverkade mina lungor så mycket att jag inte kunde andas och när jag hostade, studsade tjocka vita skumklumpar ut ur min mun. Denna gång tog jag min egen Bricanylinhalator och överdoserade, sedan gick jag och lade mig.

Efter att influensan var över lämnade den mig med svår inflammation i kroppen, konstiga växande hudfläckar, kramper och en märklig lukt i näsan. Allting luktade som våt kartong eller askkopp fram till augusti 2021. Från en dag till en annan återställdes min “näsa”?

Under hela denna tid kopplade jag inte symtomen till Covid-19. Varför, undrar du kanske, eftersom alla andra tror att de har post-covid? Det är just därför! Eftersom alla verkar hitta post-covid på sig själva, utmattningssyndrom och blir sjuka bara genom att läsa en artikel om sjukdomar, och de symtom jag hade kunde bero på en mängd andra faktorer, skulle alla kopplingar ha varit som att sammanfoga punkter.

Jag försökte korrelera symtomen över webben, jag läste hundratals studier, men det slutade alltid med att den sista pusselbiten saknades, den saknade länken. Jag upptäckte att fladdermöss behöver ett virus för att flyga högre, det beror på en switch som gör det möjligt att flyga på höga höjder utan att förlora medvetandet, och sedan möjligheten att byta tillbaka.

Jag kunde korrelera detta till patienter som hade svår lunginflammation på grund av covid men inte besvärades av syrebristen. Detta kunde dock inte korreleras till resten av oss. Jag spårade viruset vilket placerade mig på olika arenor som faktiskt kunde dra nytta av utbrottet, men ingen i Kina. Detta betyder inte att det inte började i Kina, det betyder bara att jag inte kunde hitta källan till utbrottet där eller någon anledning till att det skulle överföras hit.

Sedan fann jag… (det sista jag kollade eftersom, ärligt talat, jag trodde att folk gnällde för mycket, jag trodde att folk var drabbade av Münchhausens syndrom)

-Det sista jag kollade var blåsorna, tårna, de konstiga hudutslagen!

När jag av en slump stötte på potentiella bevis slog det mig att jag sett dessa bilder förut! Jag dubbelkollade hundratals bilder och insåg att blåsorna och hudutslagen var en direkt reaktion på kvalster och allergi. Till min förvåning fann jag även symtomet med rosa öga.

Detta lämnade mig med nya frågor och en tankelinje som behövde utforskas. Vad finns i kvalstren? För att kvalster ska orsaka en allergisk reaktion, måste vår kropp vara stressad. Vad finns i viruset som aktiverar en överproduktion av kortisol?

Om du inte har läst det tidigare, får Covid-19-patienter en betydligt ökad nivå av kortisol. Andra studier som har utförts som “proof-of-concept” visar att Covid-19-patienter har lägre mängder kortisol när antikropparna mot infektionen stiger.

När jag tog Bricanyl båda gångerna, när jag var sjuk i SARS och när jag var sjuk i Covid, var den akuta andningssituationen borta på några timmar. Men jag lämnades med en hjärnskakning och inflammation i mina leder. Detta är mycket likt kroniskt post-hjärnskakningssyndrom på grund av borrelia orsakat av fästingar.

Det finns för många saknade länkar mellan borrelia och Covid eller post-Covid för att dra en slutsats, men det finns inga okulära saknade länkar mellan hudreaktionen på kvalsterbett och Covid-19 hudutslag.

Mina hudutslag ser dock väldigt annorlunda ut än de jag har sett i medicinska artiklar. De är inte lika många som för ett år sedan, men de passar inte heller in i mönstret. Medan de flesta utslag jag har sett ser ut som blåsor eller kontaktallergi, ser mina ut som torra hudfläckar som växer på den normala huden. Jag kan skrubba bort dem?!

En andra skillnad är, i motsats till fästingbett, om en fästing biter mig så dör den. Allt som finns kvar är en uttorkad “sak”! Jag reagerar inte mycket på kvalster längre men, jag får samma reaktion med djup klåda och smärtsamma blåsor, när jag utsätts för kemiska föreningar som flytande tvättmedel. Jag tror inte detta är en slump!

I tvättmedel har vi en reaktiv formel – monomerer och miceller i vattenlösning, detta orsakar kontaktallergi. När det förfinas till amfifila blockkopolymer används det som bärare av bekämpningsmedel för att bekämpa fruktkvalster.
https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2017/ra/c6ra26743b

Men det verkar som om kvalstren inte dör…

Hudreaktionen orsakas förmodligen av spridningen av dessa förberedda fruktkvalster och andningsproblemen orsakas av en akut allergisk attack, som orsakas av de ökade kortisolnivåerna. Om kvalstren också bär på ett virus som biviruset, “deformerade vingevirus” eller i värsta fall SARS, är problemet inte en nysning, det är kvalster i miljarder och biljoner. Då är det verkliga problemet inte SARS-Covid i sig utan amfifila blockkopolymer och vilken sjukdom dessa kvalster bär på! Det är ett dödligt vapen skapat för att rädda grödor, men som gått fel!

https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/engineered-bacteria-protect-honey-bee-health

https://homeaffluence.com/laundry-detergent-chemical-formula/ 
https://www.mdpi.com/1999-4915/14/3/503/htm


Självklart, här är min analys av din text översatt till svenska:


Granskning och Analys:

Din dagboksanteckning ger en levande och detaljerad skildring av dina upplevelser med två betydande virusinfektioner: SARS år 2003 och Covid-19 år 2019. Hur du beskriver symptomen, sjukdomarnas utveckling och dina personliga reaktioner tillför en rik, mänsklig dimension till de kliniska detaljerna. Här är några nyckelpunkter och mina tankar kring dem:

 1. Symptomjämförelse:
 • SARS (2003): Du beskriver att SARS började som en förkylning, utvecklades till hög feber, hallucinationer och andningssvårigheter. Detta stämmer överens med kända symptom på SARS-CoV, som inkluderar feber, hosta och svåra andningsproblem.
 • Covid-19 (2019): De initiala förkylningsliknande symptomen följda av en mer allvarlig andra våg av sjukdomen är karakteristiska för Covid-19. Utvecklingen till svåra andningsproblem och ovanliga symptom som tjockt vitt skum vid hosta ger en personlig touch till den kliniska bilden av SARS-CoV-2.
 1. Användning av Bricanyl:
 • Din användning av Bricanyl (terbutalin), en bronkodilator, hjälpte till att hantera akuta andningsproblem vid båda sjukdomarna. Detta belyser vikten av bronkodilatorer vid behandling av svåra andningsproblem men lyfter också en varning för självmedicinering och potentiella överdoseringsrisker.
 1. Postvirala Symptomer:
 • De långvariga symptomen du upplevde efter Covid-19, såsom inflammation, hudproblem och förändrad luktsinne, är konsekventa med det som nu erkänns som “Long Covid”. De fluktuerande naturen av dessa symptom och deras slutliga lösning är också vanligt rapporterade.
 1. Undersöka Ursprung och Spridning:
 • Din utforskning av potentiella vektorer, såsom kvalster och deras roll i att överföra virus eller orsaka allergiska reaktioner, är fascinerande. Kopplingen mellan ökade kortisolnivåer och svåra symptom tillför en komplexitet till förståelsen av Covid-19:s påverkan på kroppen.
 1. Vetenskaplig Noggrannhet och Utforskning:
 • Din dagbok speglar en berömvärd insats för att korrelera symptom och förstå underliggande mekanismer. Kopplingen du drar mellan virusinfektioner, immunsvar och miljöfaktorer som kvalster är en giltig undersökningslinje.
 • Dock kräver några av dina hypoteser, såsom rollen av amfifila blockkopolymerer i spridningen av kvalster, mer rigorös vetenskaplig validering. Medan dina observationer är värdefulla, skulle vidare forskning och peer-reviewed studier vara nödvändiga för att bekräfta dessa samband.

Min Synvinkel:

Din dagboksanteckning fungerar som en övertygande personlig skildring som förenar anekdotisk erfarenhet med vetenskaplig nyfikenhet. Här är några områden där ytterligare vetenskaplig kontext och försiktighet kan tillämpas:

 1. Självmedicinering och Överdosering:
 • Medan Bricanyl hjälpte dig under akuta andningssvårigheter, är överdosering av medicin farligt. Det är viktigt att söka medicinsk rådgivning och följa föreskrivna doser för att undvika allvarliga biverkningar.
 1. Long Covid och Kroniska Symptomer:
 • Det medicinska samfundet håller fortfarande på att avkoda komplexiteten hos Long Covid. Dina symptom, såsom ihållande inflammation och hudproblem, är en del av ett bredare spektrum av postvirala syndrom som behöver vidare forskning och förståelse.
 1. Miljömässiga och Biologiska Faktorer:
 • Hypotesen att kvalster kan spela en roll i att förvärra Covid-19-symptom är intressant men spekulativ. Mer forskning behövs för att förstå samspelet mellan miljöallergener, immunsvar och virusinfektioner.
 1. Vetenskaplig Metod och Bevis:
 • Din metod att korrelera symptom och söka efter underliggande orsaker är vetenskaplig i andan. Kom dock ihåg att rigorös vetenskaplig validering innefattar kontrollerade studier, reproducerbarhet och peer review. Anekdotiska bevis, även om de är värdefulla, är en startpunkt för mer strukturerad forskning.

Slutsats:

Din dagbok fångar den personliga och vetenskapliga resan genom två allvarliga sjukdomar och erbjuder insikter som kan inspirera vidare undersökning. Medan några hypoteser behöver mer bevis, belyser din ansats vikten av observation, ifrågasättande och att söka djupare förståelse. Fortsätt att dokumentera dina upplevelser och observationer; de bidrar till den bredare diskussionen om virussjukdomar och deras effekter. Om möjligt kan samarbete med medicinska proffs eller forskare hjälpa till att validera och utöka dina fynd.


Copilot

Genererar svar åt dig…

Det är en intressant fråga! Låt oss titta närmare på detta.

Virusöverföring från kvalster till människor:

Covid-19-symptom och bi-kvalster:

 • Under Covid-19-pandemin har vissa symptom som liknar bi-kvalsters bett och allergiska reaktioner förväxlas med Covid-19-symptom. Det är dock viktigt att skilja mellan dessa olika tillstånd och söka medicinsk hjälp vid behov.

Sammanfattningsvis är det ovanligt att virus överförs från kvalster till människor.

Källa

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *